Detaily

< späť
meno Germanovová, Antónia, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.1 Oddelenie popularizačných aktivít
funkčné zaradenie vedúca oddelenia
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 219
telefón 02/69 253 131
e-mail ...@cvtisr.sk antonia.germanovova