Detaily

< späť
meno Kubiš, Miroslav, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY ŠKOLSTVA A VEDY
2.2 ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
funkčné zaradenie vedúci odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 437
telefón 02/69 253 110
mobil 0917 366 284
e-mail ...@cvtisr.sk miroslav.kubis