Detaily

< späť
meno Kováčová, Jana, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.4 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
2.4.2 Oddelenie projektov OP Výskum a inovácie
funkčné zaradenie projektový manažér pre Dátové centrum VaV, Národnú teleprezentačnú infraštruktúru a Prenosovú sieť
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 341
telefón 02/69 253 162
mobil 0917 366 283
e-mail ...@cvtisr.sk jana.kovacova