Detaily

< späť
meno Kováčová Jana, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA STRATÉGIE A PROJEKTOVÉHO RIADENIA
4.2 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
funkčné zaradenie odborný zamestnanec, vedecko výskumný pracovník
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 341
telefón 02/69 253 162
mobil 0917 366 283
e-mail ...@cvtisr.sk jana.kovacova