Detaily

< späť
meno Krivjanská, Anna, RNDr., Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 344
telefón 02/ 69 253 178
mobil 0917 366 286
e-mail ...@cvtisr.sk anna.krivjanska