85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Fisterová, Agáta, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
3.1.1 Oddelenie popularizačných aktivít
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 342
telefón 02/69 253 197
e-mail ...@cvtisr.sk agata.fisterova
×