Detaily

< späť
meno Dušková, Marta, Mgr., PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.3 ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 441
telefón 02/69 253 184
e-mail ...@cvtisr.sk marta.duskova