Detaily

< späť
meno Birová, Daniela, PhDr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA STRATÉGIE A PROJEKTOVÉHO RIADENIA
4.2 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 241
telefón 02/69 253 136
mobil 0918 888 694
e-mail ...@cvtisr.sk daniela.birova