Detaily

< späť
meno Birová, Daniela, PhDr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.4 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 241
telefón 02/69 253 136
mobil 0918 888 694
e-mail ...@cvtisr.sk daniela.birova