85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Bátora, Roman, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.5 ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
2.5.2 Oddelenie Dátové centrum
pracovisko Univerzitná 1, 010 01 Žilina
miestnosť Dátové centrum
telefón 02/69 253 215; 041/513 98 86
e-mail ...@cvtisr.sk roman.batora
×