Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry (2.2. 2018)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) usporiadalo v piatok 2. februára 2018 Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry. Cieľom tohto podujatia bolo informovať širokú vedeckovýskumnú komunitu o spôsobe využitia výskumných infraštruktúr, a to nielen pre priamych príjemcov grantov v programe H2020.

Na Informačnom dni odznelo sedem príspevkov, ktorých priebeh zahájil vzácny hosť Philippe Froissard, zástupca riaditeľa odboru výskumných infraštruktúr Európskej komisie, DG RTD.

O európskych výskumných infraštruktúrach ... aj so zástupcom Európskej komisie

<< < | 1 | 2 | > >>
<< < | 1 | 2 | > >>