Odhaľte skryté poklady z histórie baníctva. Začnite napríklad publikáciami v digitálnej knižnici

Zlato, striebro, meď. Naša krajina bola bohatá na drahé a farebné kovy. A nielen to. Preslávili sme sa aj rozvinutým baníctvom, banskou vedou a technikou. V banskom odvetví sme patrili k svetovej veľmoci. Zistite, čo z toho všetkého zostalo zachytené aj v dokumentoch.

Fond Slovenského banského múzea je významnou odbornou zbierkou dokumentov. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je jedným z 15 partnerov medzinárodného projektu EODOPEN, ktorý sprístupňuje knihy 20. a 21. storočia širokej verejnosti formou ich digitalizácie.

Spoločná spolupráca tak nemôže mať iný výsledok, ako je rozšírenie digitálnej knižnice CVTI SR o diela  zahŕňajúce rozličné oblasti histórie a vývinu baníctva. Digitálnu zbierku dopĺňajú dokumenty z oblasti mineralógie či geológie s celoslovenskou pôsobnosťou. Nechýba história Banskej Štiavnice a jej okolia.

„Slovenské banské múzeum vydáva aj periodikum Zborník Slovenského banského múzea. Vychádza už od roku 1937. Publikačná činnosť múzea tiež zahŕňa zborníky prednášok zo seminárov a konferencií, almanachy a iné monografické publikácie,“ upresňuje Zuzana Denková, riaditeľka Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Priblížila tiež niečo z jeho histórie: „Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá zhromažďuje, spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku. Počiatky múzea siahajú až do roku 1900, kedy bolo založené Mestské múzeum v Starom zámku. V roku 1967, po zložitom vývoji a zmenách, dostáva názov Slovenské banské múzeum. Je pod priamou správou Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru. Od roku 1999 sa dostalo pod priame riadenie Ministerstva životného prostredia SR, čím napokon získalo adekvátne postavenie vzhľadom na jeho špecifičnosť, jedinečnosť a význam z celonárodného i medzinárodného hľadiska.“

V súčasnosti múzeum vykonáva múzejnú a kultúrno-výchovnú činnosť, prostredníctvom rôznych podujatí, ďalších pobočiek a špecializovaných expozícií. Tie buduje aj mimo svojho sídla pôsobenia v Banskej Štiavnici.

https://www.muzeumbs.sk/

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/ 


Odhaľte skryté poklady z histórie baníctva. Začnite napríklad publikáciami v digitálnej knižnici

Posledný update stránky: 2022-05-05 10:56