Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>

Sériu prednášok o vírusoch otvárajú epidémie v minulosti

Vírusy sa stali témou najnovšieho cyklu prednášok Veda v CENTRE. Prvá z nich čerpá z histórie. Rozšírte si obzory a formou videozáznamu zistite čo o epidémiách hovorí minulosť.


Viac informácií

CVTI SR spúšťa špeciálnu sériu prednášok o vírusoch

Podujatia v rámci cyklu Veda v CENTRE mali putovať do regiónov, kvôli pandémii však budú aj naďalej online.

Pravidelné prednášky pre verejnosť, ktoré rozoberajú aktuálne témy, vedci k dispozícii na zvedavé otázky publika a výnimočná atmosféra. To je základná charakteristika podujatí Veda v CENTRE (Vedecká kaviareň), ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.


Viac informácií

Opäť súčasťou pútavého vedeckého cyklu

Výročie najstaršej slovenskej hvezdárne v Hurbanove inšpirovalo Rádio Slovensko k zaujímavej sérii reportáží. Tému o vesmíre, Slnku či hviezdach pomyselne rozžiarili aj informácie z Centra vedecko-technických informácií SR.


Viac informácií

Zapojte sa do súťaže pre stredoškolákov a hrajte o astronomické ceny

Vedeli by ste žiť na Marse? Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu. Svetoznáma astrobiologička Michaela Musilová, riaditeľka misií, zrealizuje víťazný experiment vo výskumnej vesmírnej stanici HI-SEAS na Havaji.

Prihláste sa do tretieho ročníka prestížnej súťaže Misia Mars 3, určenej pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme.

Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.

 

 


Viac informácií

Príbehmi výnimočných búrajú mýty o hendikepoch. Múzeom bez nudy sú aj v online priestore

Talent a nadanie povýšili nad znevýhodnenie. Beethoven napriek strate sluchu zložil Ódu na radosť. Mark Zuckerberg napriek farboslepote navrhol snáď najznámejšiu sociálnu sieť, ktorú charakterizuje práve farba. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa rozhodlo v súčasnej „hendikepovanej“ dobe inšpirovať príbehmi tých, ktorých nepoznáme vďaka ich znevýhodneniu, ale vďaka ich úspechu.

 


Viac informácií

POZVÁNKA│Sneh v živote rastlín a človeka

Súčasné extrémne výkyvy počasia spolu s výrazným trendom otepľovania a globálnych zmien klímy sú predzvesťou mnohých premien, na ktoré sa ako ľudstvo budeme musieť adekvátne pripraviť.

Súčasná  pandémia spôsobená koronavírusom a s tým súvisiace obmedzenia či dopady na sociálny a ekonomický život obyvateľov na celom svete, sú pravdepodobne len miernou ukážkou transformácií ľudskej populácie a stereotypov, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí.

V cykle Veda v CENTRE bude prednášať Jozef Šibík, špecialista na výskum vysokohorskej a artickej vegetácie.


Viac informácií

Všetci učitelia môžu učiť inovatívne. Bezplatne majú k dispozícii nové materiály

Učitelia na základných aj stredných školách majú možnosť pracovať s bádateľsky orientovanými inovatívnymi metodikami a učiť nové informatické či motivačné predmety. Materiály sú pre každého z pedagógov dostupné bezplatne.

Národný projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý rieši Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s ďalšími partnermi bezplatne ponúka učiteľom aj nové vzdelávacie materiály.


Viac informácií

PODCAST│Je oxytocín nádej pre autistov?

Odkedy sa autizmus začal vyskytovať? Má nejaké prepojenie s očkovaním? Stúpa počet autistov? Koho najviac postihuje?

Viac o autizme povie a vysvetlí v podcaste Veda na dosah profesorka Daniela Ostatníková.


Viac informácií

Učebnice či pracovné zošity. Digitalizácia pomohla sprístupniť jedinečný obsah

Prístup k učebniciam, pracovným zošitom či povinnej literatúre majú zjednodušený aj zdravotne znevýhodnení žiaci. Vďaka digitálnej knižnici.

Vzdelávame dištančne, komunikujeme elektronicky a aktívne sa „pohybujeme“ vo virtuálnom priestore. Informácie však musia byť nielen rýchlo dostupné, ale aj kvalitné a hodnoverné. Ešte dôraznejšie to platí pri vzdelávacích materiáloch.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) (ďalej centrum) pomohlo vytvoriť jedinečný obsah. Pre digitálnu knižnicu Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči (SKN) digitalizovalo učebnice, pracovné zošity či povinnú literatúru


Viac informácií

Registrácia a absenčné výpožičné služby od 10. 2. otvorené

CVTI SR na základe aktuálne zavedených opatrení vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19) upravuje poskytovanie knižnično-informačných služieb nasledovne:


Viac informácií
<< < | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>