85vyrocie.cvtisr.sk

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

Stredoškoláci, ktorí radi experimentujú a vedia priblížiť aj také odborné fyzikálne javy, ako sa hovorí „polopate“ majú teraz ideálnu šancu zhodnotiť tieto svoje zručnosti v súťaži. Spoločne so svojimi učiteľmi môžu rovesníkom ukázať, aká je fyzika v našom živote. Navyše reakciou na rovnomennú výzvu je atraktívna forma krátkeho videa.

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné videá.

Zážitkové centrum Aurelium, ako organizačná súčasť CVTI SR, ktorého úlohou je aj pretaviť poučky z učebníc do ich reálneho fungovania živote, pripravilo pre stredoškolákov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Má podporiť samostatné kritické myslenie.

Konkrétna výzva Fyzika v našom živote umožní študentom a pedagógom vytvoriť si vlastný experiment zameraný na demonštráciu fyzikálnych javov.

Zážitkové centrum vedy Aurelium vyhlasuje touto výzvou súťaž o najlepšie vysvetlenie vedeckých tém vo forme videa. Študenti, spoločne so svojimi pedagógmi, sa formou svojich experimentov majú možnosť pýtať, kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyzikálne javy? V školskom kolektíve si vyberú jeden fyzikálny jav a pokúsia sa nájsť, kde sa s ním môžu stretnúť  v ich okolí alebo pri každodenných činnostiach. Spoločne s pedagógom natočia o tom krátke video, kde tento jav zrozumiteľne vysvetlia, tak aby ho pochopili ich rovesníci,“ upresňuje Martina Ivičič zo ZCV Aurelium.

Ako spomína podstatná je kreativita, nápaditosť a názorné predvedenie. Vybrať si môžu študenti z trinástich tematických okruhov zameraných na fyziku. Video by malo byť v rozsahu 1 až 4 minút. Po jeho spracovaní a úprave je ho potrebné prostredníctvom niektorej z platforiem na zdieľanie súborov zaslať na emailovú adresu ZCV Aurelium - aurelium@cvtisr.sk.

To všetko najneskôr do 30. októbra 2021. Odborní zamestnanci CVTI SR následne vyberú tri najlepšie a víťazom okrem vecných cien odovzdajú aj Cenu Aurelia. Stačí len zrozumiteľnosť, originálnosť a kvalita spracovania témy aj videa.

Všetky podrobné informácie o súťaži vrátane tipov pre pedagógov sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke ZCV Aurelium.

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

        

Posledný update stránky: 2021-09-23 13:17
×