85vyrocie.cvtisr.sk

Spoľahlivé zdroje informácií pre každého bezplatne. Pozrite si ponuku svetových databáz či renomovaných časopisov

Dostupné z pohodlia domova, v elektronickej podobe a v režime 24/7. Relevantné zdroje informácií potrebujete či ste odborník v danej oblasti alebo hľadáte správne fakty ako laik. Ponuka elektronických informačných zdrojov vedeckej knižnice vám dáva na výber z toho najlepšieho, a okrem toho aj zdarma. 

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má kľúčové postavenie v oblasti informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. V súlade s potrebami akademickej a vedeckej obce na Slovensku zabezpečujeme prístup ku kvalitným vedeckých elektronickým informačným zdrojom a elektronickým službám renomovaných vydavateľov.

Vedecké elektronické informačné zdroje (EIZ) sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov rôznych vedných odborov.

V poslednej dobe prejavuje o ne čoraz väčší záujem tak odborná, ako i laická verejnosť. Pre všetkých sú podstatné spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste.

„V EIZ ponúkaných CVTI SR sa nachádzajú informácie z vedeckých  renomovaných časopisov, kníh, ale aj normy, patenty alebo konferenčné zborníky. Vedecké EIZ umožňujú spravovanie vyhľadaných informácií a zefektívňujú celý výskumný proces. Bibliometrické databázy ako sú databázy Scopus a Web of Science ponúkajú rôzne nástroje pre hodnotenie vedy a výskumu,“ upresňuje Kristína Muráňová, z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR.

Kde nájdete kompletnú ponuku?

Elektronické informačné zdroje, ktoré sprístupňuje Vedecká knižnica CVTI SR pre registrovaných používateľov sú dostupné v aktuálnom zozname.

Ako môžete elektronické informačné zdroje využívať na diaľku?

„Vzdialený prístup do e-zdrojov sprístupňovaných z webovej stránky CVTI SR je možný len pre fyzické osoby, ktoré sa zaregistrujú. Registrácia je bezplatná, veľmi jednoduchá a dá sa uskutočniť aj takzvaná 'vzdialená'  registrácia elektronicky,“ dopĺňa Muráňová.

Pripomína tiež informácie o registrácii a webovú stránku https://eiz.cvtisr.sk. Tá sprístupňuje všetky ďalšie informácie týkajúce sa práce s EIZ a spôsobov vyhľadávania, záznamy webinárov a informácie o  vzdelávacích kurzoch v tejto oblasti.

Posledný update stránky: 2021-09-06 14:40
×