Registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov

Nie ste registrovaný používateľ CVTI SR a máte záujem o e-zdroje sprístupňované z webovej stránky CVTI SR. Využite bezplatnú registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov:

(1) Vytlačte si prihlášku na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR . (2) Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú ju pošlite poštou na adresu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Odbor knižnično-informačných služieb, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (alebo po naskenovaní e-mailom na adresu: kniznica(at)cvtisr.sk)

Po prijatí prihlášky Vás zaregistrujeme. Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške Vám odošleme prístupové práva            na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR.

Registrácia i predĺženie registrácie na vzdialený prístup platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie.      Pre predĺženie registrácie stačí zaslať email na kniznica(at)cvtisr.sk.
Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní; údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu! Potom už je možná len opätovná registrácia.

Ostatné knižnično-informačné služby (napr. výpožičné) môžu používatelia využiť iba po vydaní knižničného pasu, pri osobnej návšteve registračného pracoviska CVTI SR.

Pre bližšie informácie kliknite na leták EIZ pdf súbor alebo kontaktujte Helpdesk 8:30-16:00 │tel.: 02/222 001 34 e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

ilustračné foto: pixabay
Posledný update stránky: 2021-09-17 14:22