Registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov

Ak nie ste registrovaný používateľ CVTI SR a máte záujem o e-zdroje sprístupňované z webovej stránky CVTI SR, máte možnosť využiť registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov:

 1. Vytlačte si  prihlášku na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR word document. Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku pošlite

  poštou na adresu:

  Centrum VTI SR
  Odbor knižnično-informačných služieb
  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

  alebo po naskenovaní e-mailom na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk.
   
 2. Uhraďte registračný poplatok 3,00 € - pokyny na uhradenie registračného poplatku

Po prijatí prihlášky a platby vás zaregistrujeme v báze používateľov CVTI SR. Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške Vám oznámime prístupové práva na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR.

Registrácia i predĺženie registrácie na vzdialený prístup platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie v báze používateľov CVTI SR. Pre predĺženie registrácie stačí uhradiť registračný poplatok.
Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní; údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu! Potom už je možná len opätovná registrácia.

Ostatné knižnično-informačné služby (napr. výpožičné) môžu používatelia využiť iba po vydaní knižničného pasu pri osobnej návšteve registračného pracoviska CVTI SR.

 • V letáku EIZ pdf súbor nájdete všetky potrebné informácie.

Kontakt

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2019-04-09 13:55