Archív časopisu National Geographic

Registrovaní používatelia CVTI SR majú prístup do archívu časopisu National Geographic v ktorom sa nachádzajú jednotlivé čísla, ktoré vyšli v rokoch 1888 až 1994.
Dohromady sa tu nachádza 190 000 strán aj s fotografiami a mapami. Obsah je možné prehľadávať podľa jednotlivých čísiel, predmetových hesiel, geografických lokalít alebo podľa časového obdobia.

Prístup: v študovniach CVTI SR alebo cez vzdialený prístup do 5. 12. 2012

Posledný update stránky: 2012-10-18 11:03