Zmluvy, ktorých platnosť skončila do 9. 7. 2010


Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
15/UIV/05 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 23/1998 ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

246 214 670 bez DPH 15.7.2005   práce a dodávky 2000-2005, rekapitulácia nákladov
10/OIT/05 Zmluva o dielo SEFIRA spol. s r. o.

898 863,00 7.7.2005 80 dní odo dňa dodania licencia, technická podpora DAIMON
174/OHT/04 Kúpna zmluva č. RK01/04 AUTO VALUŠEK, spol. s r. o.

535 969,00 26.3.2004 2.4.2004 motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA
161/OIT/03 Kúpno-predajná zmluva č. 89/03 DATALAN, a. s.

588 180 15.10.2003 7.11.2003 PC zostavy
155/OHT/03 Zmluva o dielo TERMODOM, spol. s r. o.

488 998,20 bez DPH 17.6.2003 31.8.2003 rozvod ústredného kúrenia
148/OIT/03 Zmluva č. 97/2003 - 10/3000 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

763 200 30.1.2003 30.6.2003 sada elektronických formulárov
133/OIT/01 Kúpno-predajná zmluva č. 35/2001 DATALAN, a.s.

648 505,20 13.9.2001 21 dní odo dňa dodania predinštalácia Windows
118/KR/01 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 97/013 Brumi-Uno-Consulting, spol. s r. o.

1 211 000 29.3.2001 23.7.2001 projektové práce, inžinierske činnosti
110/KR/01 Komisionárska zmluva Ticket Restaurant

50 Sk/poukážka 2.1.2001 31.12.2002 stravovacie poukážky
108/OIT/00 Kúpna zmluva Štor združenie

1 232 450,16 24.11.2000 Dňom dodania dodávka počítačov
56/NCPVaT/08 Zmluva o dielo a licenčná zmluva IVO BRACHTL

55 547Sk/za každý portrét 26.11.2008 31.12.2008 filmové portréty Osobnosť vedy a techniky
10/OE/08 Dohoda o zániku Zmluvy o pripojení T Com

  31.1.2008    
79/ODF/07 Zmluva o bezodplatnom prevode kníh Slov. pedagogická knižnica

  14.8.2007    
64/NCP/2008 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva IVO BRACHTL

55 547Sk/za každý portrét 26.11.2008 31.12.2009 filmové portréty
27/NCPVaT/08 Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 PRE SENT, s.r.o.

1 plocha na 1 týždeň 160,00Sk 25.6.2008 1.7.2008 Prenájom 14ks informačných plôch o rozmeroch 600*850 mm
29/OE/08 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb Delta Security, s.r.o.

196 Sk/h. 1.8.2009 30.9.2009 Bezpečnostné služby
35/OKIS/08 Kúpna zmluva Océ – Slovenská republika s.r.o.

797776Sk 2.9.2008 Dňom dodania Kúpa Hardware produkt CS240, príslušenst.
38/OE/08 Kúpna zmluva AUTO PALACE Bratislava

57 445 3.10.2008 Dňom dodania Kúpa 2 vozidiel: Mazda 5 a Mazda 6
41/OE/08 Zmluva o dielo na dodávku reklamného označenia CVTI SR VOX-V,spol.s r.o.

2 000,00 Sk/1hod. 1.11.2008 21.11.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
51/OIT/08 Zmluva o poskytovaní služieb AITEN, a.s.

2 000,00 Sk/1hod. 1.11.2008 31.3.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
27/PK/09 Zmluva o poskytovaní služieb AITEN, a.s.

27 300 1.4.2009 31.12.2009 Príprava projektu Dátové centrum pre vedu a vývoj
8/OIT/07 Kúpna zmluva AGEM Computers spol. sr.o.

6992416,20 Sk 4.05.2007 Dňom dodania 252ks počítačových zostáv, 45ks laserových tlačiarní
9/OIT/07 Kúpna zmluva AGEM Computers spol. sr.o.

217853,3Sk 4.05.2007 Dňom dodania 6ks serverov
10/OIT/07 Kúpna zmluva INFOkey, s.r.o.

1788974,60Sk 10.05.2007 Dňom dodania Zabezpečenie siete aktívnymi prvkami a wifi bodami
20/0HT/07 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb Delta Security, s.r.o.

165 Sk/h. 16.7.2007 16.7.2008 Bezpečnostné služby
24/OIT/07 Kúpna zmluva AVACO MULTIMEDIA, s. r.o.

375 528 Sk  bez DPH 16.7.2007 Dňom dodania Vybavenie videokonferenčnej miestnosti
28/OIT/07 Kúpna zmluva IMPROMAT SLOV, spol. s r.o.

998 000 Sk  bez DPH 15.6.2007 Dňom dodania Multifunkčné zariadenia
38/OHT/07 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Attila Szabó

104800Sk/mesiac 20.8.2009 Na 22 mesiacov Upratovacie služby
42/OIT/07 Kúpna zmluva Sugar Free Communications, s.r.o.

985695Sk 23.10.2007 Dňom dodania Farebný zobrazovač vrátane príslušenstva
47/OHT/07 Zmluva o presťahovaní PLUSIM spol. s r.o.

1732646,55Sk 9.10.2007 9.12.2007 Presťahovanie knižných fondov
56/OHT/07 Zmluva o dielo č.018/2007 Techo, s.r.o..

5681980 bez DPH 23.10.2007 Dňom dodania Dodávka sedacieho nábytku
57/OHT/07 Zmluva o dielo č.019/2007 Techo, s.r.o.

8043547 bez  DPH 23.10.2007 Dňom dodania Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok, sedací nábytok
65/OEP/07 Zmluva o výučbe cudzích jazykov Interlingua, jazykový klub 74

1 378 377 Sk 1.10.2007 30.10.2008 Jazyková príprava pre zamestnancov
66/OHT/07 Zmluva o dielo DREVONA SLOVAKIA, s.r.o.

13388202,10 Sk 5.11.2007 17.12.2007 dodávka kovových regálov
67/OHT/07 Kúpna zmluva INTERIOR PFD International, s.r.o.

1189881 Sk 5.11.2007 15.12.2007 Dodávka a montáž interiérových žalúzií
83/OHT/07 Zmluva o dielo Techo, s.r.o..

1188779 Sk 22.11.2007 Dňom dodania Interný a externý informačný systém
26/PK/09 Zmluva o poskytovaní služieb AITEN, a.s.

51 052,96 1.4.2009 31.12.2009 Príprava projektu Dátové centrum pre vedu a vývoj
20/CVTISR/09 Zmluva o poskytovaní služieb Leadership Consulting Group, s.r.o.

27,00€/hod. 27.11.2009 30.9.2009 Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby rozpočtu
1/NCP/2009 Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 PRE SENT, s.r.o.

1 plocha na 1 týždeň 5,95€ 21.1.2009 22.12.2009 Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm
4/PK/2009 Zmluva o spolupráci ECOPRESS, a.s.

1 453,51/ 1 uverejnenie 2.2.2009 31.12.2009 Inzercia
3/NCP/09 Zmluva o poskytovaní  služieb Jamelson group s.r.o.

476/mes. 1.3.2009 1.3.2010 Koncepčné, organizačné a tvorivé práce
21/CVTISR/09 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE a.s.

66 925,78 1.4.2009 31.12.2009 Elektrická energia
65/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva P. BUCHLER

1 560,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
64/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva J. FABUŠ

960,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
63/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Ľ. KĽUČÁR

2 080,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
62/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva T. LACKO

780,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
61/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva B. REMIAROVÁ

780,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
60/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva E. TAROVÁ

960,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
59/PK/2009 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva R. ŠAVEL

480,00 24.6.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
58/PK/09 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva D. PORUBSKÝ

208,00 1.9.2009 30.9.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
51/CVTISR/09 Zmluva o spolupráci ECOPRESS, a.s.

1 453,51 1.7.2009 31.12.2009 Inzercia v podobe PR prezentácie; cena je za 1 uverejnenie
50/CVTISR/09 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb Delta Security, s.r.o.

6,52€/hod 1.8.2009 30.9.2009 Bezpečnostné služby
75/NCP/09 Zmluva o dielo Mgr. Jozef Banyák - MEDIATEAM

850,00 19.10.2009 15.12.2009 Audiovizuálne dielo
36/ODF/09 Zmluva o servisných službách THOMSON REUTERS

46 202,00 USD 6.4.2009 Dňom dodania Prístupové práva k elektronickým informačným zdrojom
98/CVTISR/09 Architektonický návrh ADIF

30 821,00 18.12.2009 30.3.2010 Architektonický návrh úprav priestorov CVTI SR
68/PK/09 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času C.E.N. s.r.o.

13 035,25 31.8.2009 31.12.2009 cena je za 1 vysielanie
92/PK/09 Kúpna zmluva „Dodávka serverov“ INFOkey, s.r.o.

11 376,40 18.12.2009 Dňom dodania 2ks serverov
95/CVTI/09 Kúpna zmluva na nákup knižničného systému SVOP, spol. s r.o.

35 581,00 17.12.2009 15.3.2010 Knižnično-informačný systém knižnice
7/OIT/2009 DOHODA O NAROVNÁNÍ SEFIRA spol. s r.o.

52 316,00Kč bez DPH 1.1.2009 31.7.2009 Technická podpora