AKTUÁLNE: Prevádzková doba knižnično-informačných služieb

Prevádzková doba knižnično-informačných služieb

CVTI SR na základe aktuálne zavedených opatrení vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19) upravuje poskytovanie knižnično-informačných služieb nasledovne:

ŠTUDOVNE a ABSENČNÉ VÝPOŽIČKY

Do 24. 1. 2021 vrátane SA NEBUDÚ POSKYTOVAŤ knižnično-informačné služby (KIS):

študovne budú zatvorené,
absenčné výpožičné služby (vypožičanie a vrátenie kníh) budú zastavené.

E-ZDROJE

Štandardne sú naďalej dostupné e-zdroje CVTI SR v nepretržitom režime 24/7. l Vzdialený prístup do e-zdrojov

REGISTRÁCIA

Priebežne (spravidla v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku emailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

BEZ SANKCIÍ

Počas trvania obmedzeného režimu poskytovania KIS nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

V zmysle aktuálneho vývoja pandemickej situácie Vás budeme priebežne informovať o platných zmenách. Veríme, že ako naši používatelia využijete plnohodnotne aspoň tie možnosti, ktoré sú dostupné, a i naďalej Vám budeme takýmto spôsobom nápomocní. ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

Posledný update stránky: 2021-01-22 17:20