Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Minulý rok sa v premiérovom formáte a online podobe úspešne podarilo prepojiť akademický a komerčný svet. Významná konferencia s medzinárodnou účasťou aktuálne dostala podobu zborníka.  

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí.

Nový formát, podčiarknutý online podobou úspešne prezentoval aktuálne skúsenosti z oblasti transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Aktuálne prehľad týchto poznatkov ponúka zborník. Ako informovali z Odboru transferu technológií CVTI SR, obsahuje 19 príspevkov z 23 programových vstupov. Poskytuje najnovšie odborné poznatky na poli transferu technológií na Slovensku a čiastočne i zahraničia.

Zborník, ako aj ďalšie výstupy dvojdňovej konferencie vrátane fotogalérií a videozáznamov sú dostupné na oficiálnej stránke konferencie COINTT (19. – 20. 10. 2020).

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU – COINTT 2020

Konferencia Cooperation Innovation Technology Transfer 2020 (COINTT 2020) bola organizovaná v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II

(Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / www.opii.gov.sk).

Posledný update stránky: 2021-05-04 09:20