Skúšobný prístup do ProQuest Dissertations and Theses

Unikátna databáza ProQuest Dissertations & Theses Database sprístupňuje viac ako 2,7 mil záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. Ročný prírastok databázy je okolo 70 000 dokumentov. K viac ako 1,4 mil záznamov je k dispozícii plný text vo formáte PDF.
Viac informácií

Posledný update stránky: 2013-03-05 08:14