Prístup k odborným informáciám opäť v štandardnom režime. Brány otvorí aj interaktívne múzeum.

Uvoľňovanie opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu dovoľuje vrátiť sa postupne k bežnému režimu. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) od utorka, 12. mája 2020 bude svoje knižnično-informačné služby poskytovať opäť v plnom rozsahu a v štandardnej prevádzkovej dobe. Rovnako Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, ako jeho organizačná zložka, môže za dodržiavania prísnych hygienických štandardov, privítať všetkých, ktorí v múzeu hľadajú viac ako len exponáty.

Aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako špecializovaná vedecká knižnica reaguje na postupné zmiernenie prísnych obmedzení, zavedených v súvislosti so šírením sa koronavírusu. Nasledujúci týždeň môžu používatelia už plnohodnotne využívať bežne poskytované knižnično-informačné služby či navštíviť jeho múzeum v Levoči.

„Po približne dvoch mesiacoch, ako sme obmedzili poskytovanie našich služieb sa v utorok 12. mája 2020 vraciame do štandardného prevádzkového režimu. To znamená, že používatelia našej knižnice môžu využiť už aj fyzické výpožičné služby, fungovať bude registrácia nových používateľov, a samozrejme aj služby všeobecnej či špeciálnej študovne,“ uvádza Jozef Dzivák, riaditeľ sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR.

Ako ďalej uviedol, konkrétne informácie k prevádzkovej dobe knižnice sú dostupné na webovej stránke CVTI SR.

Zároveň je však potrebné podotknúť, že aktuálna situácia si naďalej vyžaduje dodržiavanie zavedených hygienických a ochranných opatrení, ktoré budú samozrejmosťou aj v prípade návštevy CVTI SR jeho používateľmi.

Takpovediac bežný život sa od utorka, 12. mája 2020 vracia aj do Múzea špeciálneho školstva v Levoči. „Naše múzeum svoje brány návštevníkom otvára s veľkou radosťou. Nakoľko sme však múzeom, ktoré je založené predovšetkým na interaktívnom zážitku, spojeným s aktívnou prácou s exponátom je nutné dodržiavanie prísnych hygienických štandardov. V súvislosti s hygienickými opatreniami sme upravili vstupy do múzea v rozsahu každých 90 minút. Po každej prehliadke bude prebiehať dezinfekcia. Samozrejmosťou je pre návštevníkov aj zamestnancov ochranné rúško,“ hovorí Štefánia Petreková, vedúca múzea.

Zároveň doplnila, že maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je limitovaný na 5 osôb a múzeum zatiaľ môžu navštíviť iba jednotlivci, nie organizované skupiny. Všetky potrebné informácie súvisiace so znovuotvorením múzea a hygienicko-ochranných opatreniach tak návštevníkov, ako aj zamestnancov nájde verejnosť na webovej stránke múzea.

Prístup k odborným informáciám opäť v štandardnom režime. Brány otvorí aj interaktívne múzeum.

Posledný update stránky: 2020-05-13 11:11