„Praskať oblastné bubliny“ pomôže aj CVTI SR. Zapojilo sa do inovatívnej platformy

Sú za ňou odborníci z rôznych sektorov, inovatívni podnikatelia či mladí ľudia s európskym cítením a aktívne inštitúcie verejného sektora. Centrum vedecko-technických informácií SR sa zapojilo do platformy ponúkajúcej Slovensku nielen príležitosť, ale aj pokrok.

Inovatívna platforma Slovak Global Network (SGN) prepája firmy, talenty a inštitúcie s cítením spoločenskej zodpovednosti. K takýmto partnerom sa pridalo i Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

„CVTI SR prostredníctvom národného projektu SK4ERA, podporuje Slovensko v Európskom výskumnom priestore. Inovatívna platforma Slovak Global Network na prepájanie firiem, talentov a inštitúcií pre akceleráciu Slovenska je jednou zo zaujímavých možností, ako takúto podporu realizovať,“ upresňuje Peter Wachter, projektový manažér pre odborné aktivity národného projektu SK4ERA.

V ponuke je príležitosť aj zmena

Ako ďalej Wachter uvádza platforma ponúka príležitosť, komunitu, zmenu a v konečnom dôsledku aj pokrok. Doslova jej cieľ hovorí, že chce „praskať oblastné bubliny.“ To znamená prepájať Slovákov nielen v jednotlivých regiónoch, ale aj v zahraničí. Spájať expertov, sektory, projekty, no i príbehy a nápady.

„Slováci sa vďaka SGN môžu prepájať v rámci jednotlivých oblastí svojho pôsobenia, a rovnako medzi nimi. Spoločné kroky môžu nájsť napríklad ekonómovia so zdravotníkmi, ekológia s politikmi či vedci s umelcami. Je jedno či ste takzvaný projekťák, networker alebo expert,“ dopĺňa Wachter.

Odbornou poradkyňou za CVTI SR, pracoviska Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) je Monika Bideau Repčíková.

Slovak Global Network – prezentácia

Slovak Global Network – registrácia

 

Štartuje sa s online podujatiami

Medzi hlavné piliere SGN patria aj komunikačné aktivity a webináre. Zvýšiť všeobecné povedomie o platforme pomôže aj séria online podujatí Globálne doma. Prvá diskusia sa uskutoční 25.2.2021. Úvodnou témou je  - Prepájanie bublín - úzko späté s celkovým cieľom iniciatívy - „medzioblastným“ a „medzisektorovým“ prepájaním. Premiérové podujatie uvedie špeciálny hosť Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Hostia budú zastupovať rôzne oblasti či sektory a na tému prepájania ponúknu svoj jedinečný pohľad.

Globálne doma: Prepájanie bublín - registrácia

 

Posledný update stránky: 2021-02-12 11:13