Novinky z jubilujúceho Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Jedinečné a interaktívne Múzeum špeciálneho školstva, nachádzajúce sa v centre Levoče od roku 1990, prichádza od januára 2020 s mnohými novinkami.

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Jednou z nich, tou najpodstatnejšou, je zmena otváracích hodín pre verejnosť, ktoré upravujeme v závislosti od ročného obdobia.

V zimnom období, počas mesiacov október – máj môžete múzeum navštíviť iba v pracovných dňoch,  od 9.00 do 16.30 hodiny. Posledný vstup na prehliadku je o 15-tej hodine.

Počas letnej sezóny, v mesiacoch jún – september  bude naše múzeum otvorené 7 dní v týždni. Od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hodiny. Víkendy a sviatky od 10.00 do 17.00 hodiny. Vstupy na prehliadku stálej interaktívnej expozície, ale aj krátkodobých výstav budú každú celú hodinu, od 9-tej hodiny počnúc, posledným vstupom o 16-tej hodine končiac. 

CENNÍK VSTUPNÉHO

Od januára čiastočne upravujeme aj cenník vstupného. Po novom si priplatia dospelé osoby – 4,00 Eurá, jednotlivci - deti do 6 rokov – 0,50 Eura, žiaci a študenti – 2,00 Eurá. Vstupné v pôvodnej výške ostáva v prípade organizovaných predškolských (0,00 Eur) a školských (1,00 Euro) skupín. Bezplatné vstupné (ZŤP, ZŤP/S) a zľavy na vstupnom si môžu uplatniť hendikepovaní návštevníci a držitelia preukazov Spiš card a tiež Zväzu múzeí Slovenska.

Prehliadku stálej expozície ponúkame výhradne s lektorským výkladom, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V múzeu je dovolené fotografovanie bez poplatku.

Prehliadka u nás trvá 45-60 minút v závislosti od návštevníkmi zvolenej možnosti a prebieha vždy s lektorským výkladom, bez rozdielu veku návštevníkov. Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 25 osôb. Deti a mládež do 15 rokov môžu absolvovať prehliadku stálej expozície iba v sprievode dospelej osoby, napr. rodičov, pedagógov ap. Pre deti, žiakov a študentov pripravujeme bohatý edukatívny program, o ktorom Vás budeme informovať v nasledujúcich číslach Nového života.

V roku 2019 sa nám podarila čiastočná debarierizácia priestorov múzea. Vďaka pohyblivej schodiskovej stoličke môžu naše krátkodobé výstavy, workshopy, tvorivé dielne a expozíciu venovanú histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku navštevovať aj telesne hendikepovaní žiaci, študenti či dospelé osoby.

Pre nepočujúcich návštevníkov máme k dispozícii videosprievodcu v posunkovom jazyku, slabozrakí a nevidiaci majú možnosť takmer 90% exponátov spoznávať hmatom a tiež začítať sa do textov - popisiek v Braillovom písme. Zvukový sprievodca výstavami je u nás takmer vždy samozrejmosťou. V prípade záujmu o prehliadku zo strany zdravotne znevýhodnených návštevníkov, odporúčame objednávať maximálne 20-členné skupiny.

Múzeum ďalej ponúka výlučne prezenčné knižničné služby, t.j. v priestoroch študovne. Dobrou správou však je, že k doterajším 300 zdigitalizovaným titulom pribudne každý mesiac ďalších 15 historických knižných titulov odbornej, špeciálno-pedagogickej literatúry. Všetky budú postupne k dispozícii prostredníctvom Digitálnej knižnice na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk/knihy2/

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň, ktorou ste prispeli k nášmu úspešnému, predchádzajúcemu roku a najmä zvýšenej návštevnosti. Čísla, štatistické údaje a slová poďakovania v knihe návštev sú toho dôkazom. V roku 2019 nám stúpol počet návštevníkov o rovných 1 700, celkom nás navštívilo 4 305 návštevníkov. Najpočetnejšou skupinou boli deti, žiaci a študenti, ktorých prišlo takmer 2 500.

Za cieľ svojich výletov si nás zvolilo aj 532 hendikepovaných návštevníkov, čomu sa veľmi tešíme. Zavítali k nám turisti z Anglicka, Nemecka, Talianska, Francúzska, USA, Taiwanu, dokonca aj Izraela, najviac ich však bolo zo susedného Česka.

Nie sme iba obyčajným múzeom, ale najmä moderným a interaktívnym priestorom pre všetkých, malých i veľkých, širokú verejnosť, odborníkov i zdravotne znevýhodnených. Sme súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR. Vďaka podpore zo strany zriaďovateľa, ministerstva školstva, sme múzeom zážitkovým, hravým, ponúkajúcim neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok.

Výsledkom úspešného roka 2019 je aj získanie ocenenia NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU PREŠOVSKÉHO KRAJA 2019, v kategórii NAJ kultúrno-náučné zariadenie.

Tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami  na všetkých múzejných podujatiach.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči  

Štefánia Petreková, vedúca múzea

Posledný update stránky: 2020-01-13 13:46