Medzinárodná konferencia Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy

V pondelok 14. novembra 2016 sa v bratislavskom hoteli Saffron začala medzinárodná konferencia pod názvom Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy. Toto prestížne podujatie v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ má zdôrazniť rastúci význam spoločenských a humanitných vied pri zvyšovaní národnej, európskej a globálnej prosperity.

„21. storočie bude storočím spoločenských a humanitných vied. Sú nielen veľmi potrebné, aby nám pomohli pochopiť zložité a vzájomne prepojené výzvy našej spoločnosti, ale dátová revolúcia pre tieto vedy otvára úplne nové perspektívy. Ak sa nám nepodarí spojiť ich s inými vedami, nepodarí sa nám porozumieť veľkým spoločenským výzvam,“ apeloval vo svojom príhovore Vladimír Šucha, generálny riaditeľ JRC.

V Bratislave diskutovali odborníci o úlohe spoločenských a humanitných vied v súčasnej Európe

FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2016-11-16 09:41