Kurz Knihovníckeho odborného minima akreditovaný

CVTI SR oznamuje všetkým záujemcom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona udelilo akreditáciu vzdelávaciemu programu ďalšieho vzdelávania:

Knihovnícke odborné minimum – 76 hod.

Akreditácia kurzu pod číslom 0484/2016/8/1 bola vydaná na dobu 5 rokov.

Na základe uvedeného CVTI SR plánuje zorganizovať Knihovnícke odborné minimum na jeseň 2016.

Bližšie informácie o kurze a presný termín konania oznámime prostredníctvom našej webovej stránky a portálu InfoLib v priebehu septembra 2016.

Posledný update stránky: 2016-03-18 11:14