Elektronické knihy z eBook Academic Subscription Collection

Registrovaní používatelia CVTI SR majú možnosť prístupu k plným textom elektronických kníh z eBook Academic Subscription Collection, ktorá obsahuje viac ako 117 000 odborných titulov pokrývajúcich široké spektrum odborov od ekonómie, cez medicínu, strojárstvo až po humanitné vedy. 

Prístup pre registrovaných používateľov tu (prihlasovanie ako do vzdialeného prístupu).

Posledný update stránky: 2013-10-02 12:28