85vyrocie.cvtisr.sk

CVTI SR uspelo v Dunajskom nadnárodnom programe

V rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého súčasťou sú projekty Európskej teritoriálnej spolupráce Interreg, je aktuálne implementovaných päťdesiatštyri projektov. Tie boli vyselektované na základe dvojkolového hodnotenia výziev, pričom v úvodnej fáze bolo celkovo prijatých viac ako 570 projektových zámerov.

Cieľom projektu ECOINN Danube, ktorý pripravilo a od decembra minulého roka  koordinuje práve CVTI SR, je podpora inovatívnych myšlienok v oblasti ochrany životného prostredia a zvýšenie spolupráce jednotlivých aktérov na poli ekoinovácií. Projekt sa pritom bude orientovať na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť.    

Dnes 15. februára 2017 sa v Bratislave, v rámci oficiálneho spustenia projektu, konala úvodná konferencia zameraná na priblíženie aktivít projektu odbornej verejnosti, ako i na zdôraznenie celospoločenského významu ekoinovácií a  transferu technológií.

„Projekt bol schválený v rámci prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu a je implementovaný našou inštitúciou v pozícii takzvaného vedúceho partnera, dvanástimi projektovými partnermi a troma asociovanými partnermi spolu z dvanástich európskych krajín.  CVTI SR sa tak stalo jednou z dvoch inštitúcií zo Slovenska, ktoré uspeli ako hlavný partner v projektoch daného programu. “ zdôraznil v úvode konferencie  Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.

Do projektu je zapojené okrem inštitúcií pôsobiacich v oblasti podpory výskumu a vývoja či podnikania aj akademické prostredie prostredníctvom univerzít. „Takéto zloženie projektových partnerov predpokladá tak rozvoj ekoinovácií vychádzajúcich z konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrieb, ako i posilnenie spolupráce zainteresovaných, najmä v podobe aplikovaného výskumu a následného transferu technológií,“ dodáva Turňa.

Príklady, už úspešne realizovaných ekoinovácií a systému ich podpory predstavili  na podujatí dve slovenské spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. Voltia a.s., je reprezentantom e-mobility, teda ekologickej prepravy bez tvorby emisií, založenej na využívaní elektrickej energie. Voltia ponúka ako  službu úžitkové elektrické vozidlá, ktoré sa stávajú súčasťou vozových parkov rôznych firiem.     

Spoločnosť Solved – The Cleantech Company je projektom vychádzajúcim zo spolupráce medzi Slovenskom a Fínskom. Združuje  2000 expertov zo 60 krajín sveta s cieľom hľadania ekoinovatívnych myšlienok ich následných riešení pre mestá, developerov a podobne. Ako spomenul Radoslav Mizera zo Solved, na Slovensku je významná vývojárská časť spoločnosti budujúca plaformu pre spomínanú spoluprácu.

Implementácia projektu ECOINN Danube potrvá do mája 2019.

www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/medzinarodne-projekty.html?page_id=13559

FOTOGALÉRIA (Kick off event - 15.2.2017


PROJEKT ECOINN DANUBE ODŠTARTOVAL KICK OFF PODUJATÍM A PROJEKTOVÝM STRETNUTÍM V BRATISLAVE

Press release_PROJECT ECOINN DANUBE STARTS WITH KICK OFF EVENT AND PROJECT MEETING IN BRATISLAVA 


Posledný update stránky: 2017-03-14 09:57
×