Cestovné granty na Brokerage podujatia

Aktualita o cestovných grantoch na Brokerage podujatia je iniciatíva v rámci projektu NCP_WIDERA.NET , ktorý je financovaný z rozpočtu Európskej Komisie a CVTI SR ako Partner sa spolupodieľa na implementácií projektu v spolupráci s ďalšími Wideningovými krajinami.

Cestovný grant sa bude čerpať v rokoch 2023 a 2024.  

Žiadosť a potvrdenie o registrácií na Brokerage podujatie je potrebné zaslať na schválenie internej komisie minimálne 21 dní pred podujatím na adresu:

CVTI SR - Národná Kancelária Horizontu, kontaktná osoba: Renáta Polášková; email: renata.polaskova@cvtisr.sk

Bližšie informácie nájdete v prezentácii  a na ERA PORTÁL Slovensko

Posledný update stránky: 2023-07-20 12:27