Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) digitalizuje obchodne nedostupné diela vydané Slovenskou akadémiou vied.

Medzi prvými zapojenými ústavmi sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov. Pre Ústav merania SAV CVTI SR naskenovalo 11 knižných dokumentov.

„Celkový objem zatiaľ naskenovaných strán, ktoré CVTI SR vyhotovilo pre SAV je viac ako 10 000. Všetky naskenované dokumenty budú v priebehu nasledujúcich týždňov sprístupnené verejnosti prostredníctvom Virtuálnej študovne CVTI SR, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum,“ hovorí Tomáš Fiala, z Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR.

Primárnym poslaním služby Virtuálna knižnica je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií.

V súčasnosti CVTI SR sprístupňuje viac ako 500 000 digitalizovaných strán študijnej a vedecko-výskumnej literatúry. V ďalších fázach projektu EODOPEN budú všetky digitalizované diela prístupné prostredníctvom digitálnej konzorciálnej knižnice EODOPEN ktorá bude obsahovať minimálne 15 000 knižných dokumentov.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra.

Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/

http://www.geography.sav.sk/ l  https://www.facebook.com/GeografickyUstav/ l https://www.cvtisr.sk/eodopen

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied


                         Krátku reportáž k projektu virtuálnych študovní a medzinárodného projektu EODOPEN                                 

pripravilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre vlastnú EDU TV.  

Posledný update stránky: 2020-10-08 10:28