Biosis Citation Index

Biosis Citation Index je citačný index v ktorom sa nachádza 22 miliónov článkov z vedeckých a odborných časopisov, kníh, správ a amerických patentov z oblasti vedy o živote ako napr. molekulárna a bunková biológia, farmakológia, endokrinológia, genetika, neurovedy, infekčné choroby, ekológia a biológia organizmov od roku 1969 do súčasnosti. Je súčasťou rozhrania Web of Knowledge.

Prístup: v študovniach CVTI SR

Posledný update stránky: 2013-02-14 10:12