Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva

V pondelok 19. októbra 2020 sa v online podobe začne trojdňové podujatie, na ktorom budú hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo a inovácie v podnikaní. Jedinečnú možnosť odbornej diskusie využijú najmä vývojári inovácií, ich fanúšikovia a tí predstavitelia biznisu, ktorí majú záujem do nich investovať.

V dňoch 19. – 21. októbra 2020 sa online formou uskutoční konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Ide o nový formát špecializovanej konferencie s medzinárodnou účasťou.

„Naozaj úprimne ma teší, že aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa odborným pracovníkom Centra vedecko-technických informácií SR podarilo konferenciu zorganizovať. Nový online formát možno nakoniec prinesie pre budúce ročníky impulz, ktorý z nej urobí ešte zaujímavejšie stretnutie odborníkov. Témy, ktorým sa budeme počas troch dní venovať, určite pokladám za nesmierne dôležité,“ zhodnotil svoj pohľad na konferenciu generálny riaditeľ CVTI SR prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 sa aj tento rok uskutočňuje pod organizačným vedením CVTI SR, konkrétne Odboru transferu technológií. Podľa jeho vedúceho Mgr. Miroslava Kubiša „prepája pôvodnú, v  akademickej obci pevne etablovanú, konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, s novými témami, ako sú inovácie a podpora podnikania“ a dodáva, „že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Vytvoríme tak miesto, kde sa spolu stretnú tak akademici, ako aj podnikatelia. Práve ich vzájomná diskusia je akcelerátorom transferu technológií.“

Okrem hlavného organizátora podujatia - Centra vedecko-technických informácií SR, sú spoluorganizátormi: SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) – zabezpečuje tému Innovatoin; Civitta Slovakia, a. s. (konzultačná spoločnosť, zameriavajúca sa na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania) – zabezpečuje tému Cooperation/Startup; SBA (Slovak Business Agency) a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – zabezpečujú aktivitu VEDA PRE PRAX.

Záštitu nad konferenciou prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Konferencia je realizovaná v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. COINTT 2020 finančne podporili aj SBA a SIEA.

Detailný program podujatia a ďalšie informácie sú dostupné na www.cointt.sk.

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva 

 

 

Posledný update stránky: 2020-10-16 14:25