Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Miniatúrny robot podporuje digitálnu gramotnosť. Poznajú ho už aj knihovníci

Nové technológie na podporu digitálnej gramotnosti sa stávajú prirodzenou súčasťou knižníc. Sieť partnerských knižníc, ktorá vzniká vďaka spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tomu aktívne napomáha. Knihovníci sa zoznámili už aj malým, ľahko programovateľným robotom.

Vyškolení knihovníci partnerských knižníc CVTI SR v súčasnosti úspešne rozvíjajú kreativitu a vzbudzujú záujem o programovanie či robotiku prostredníctvom micro:bitov. Najnovšie mali možnosť skúsiť si prácu s novou technológiou – programovateľným robotom Ozobotom.


Viac informácií

WEBINÁR│ Vyhľadávanie v OpenAccess zdrojoch

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje aktuálne webinár s témou online vyhľadávania. Konkrétne, účastníci presnejšie zistia, ako vyhľadávať v OpenAccess zdrojoch.
Podujatie sa bude konať online formou, už 6. 12. 2021 od 10. do 11. hodiny. 

Viac informácií

Ako publikovať v akademickom časopise

Webinár, 25. 11. 2021 o 15.00 hod.


Viac informácií

AKTUÁLNE │ Kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) je predbežne pozastavený

Z dôvodu skončenia platnosti pridelenej akreditácie pre kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) a evidencie vysokého počtu záujemcov je registrácia predbežného záujmu o kurz pozastavená.

Termín najbližšieho kurzu bude možné stanoviť až po rozhodnutí o udelení novej akreditácie Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR v decembri tohto roka.

Z uvedeného dôvodu sa predpokladaný termín realizácie najbližšieho kurzu presúva na január 2022.


Viac informácií

V základnom programovaní a 3D tlači školia už aj knihovníci z projektu partnerských knižníc CVTI SR

Stačilo intenzívne školenie a knihovníci získali nové zručnosti v programovaní s micro:bitom či používaní  3D tlačiarne. Oslovilo ich to a už dnes posúvajú svoje skúsenosti deťom i ďalším záujemcom ako lektori vlastných workshopov.     

Spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc má tak v aktívnej podpore digitálnych zručností vo verejnosti už aj reálne výsledky.


Viac informácií

Súčasný medicínsky výskum a prax sú ešte dostupnejšie

Potrebujete najaktuálnejšie poznatky z medicíny? Využite aktuálne dostupné rozšírené portfólio elektronických časopisov. Súčasné výskumy aj názory odborníkov nájdete teraz aj vo viac ako v dvoch desiatkach nových titulov uznávaného vydavateľstva.

CVTI SR získalo skúšobný prístup k ešte širšiemu medicínskemu obsahu vydavateľstva Taylor&Francis.


Viac informácií

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.        

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.


Viac informácií

Kroky na ceste k otvorenej vede

Otvorená veda nám umožňuje jednoduchšie pristupovať k najnovším poznatkom výskumu. Zároveň je aj efektívnou možnosťou zdieľania týchto cenných zdrojov informácií. Ako sa aktuálne táto problematika vyvíja a kam smeruje zhrnie najbližší odborný workshop. No a prečo by nás malo zaujímať verejné financovanie vedeckého publikovania, priblíži odborníčka v tematickom webinári o publikačných poplatkoch.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otvoreného prístupu (25. – 31. 10. 2021).


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>