Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Info webinár

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na informačné podujatie zamerané na predstavenie aktuálne otvorených a plánovaných výziev na rok 2024 pre klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Tento klaster má za cieľ posilňovať demokratickú správu vecí verejných a účasť občanov na nej, ochranu a podporu kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Plánovaný program

Informačný deň sa bude knať online 11. januára 2024 od 10.00 – 11.00 hod.

Registrácia (nižšie na stránke)

Po registrácii obdržíte link na vysielanie.

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, pošlite vopred svoje otázky zodpovednému národnému kontaktnému bodu Elene Žákovej.

Zdroj: Národná kancelária Horizont

Posledný update stránky: 2023-12-19 11:08