Nedostupnosť databáz ProQuest Central a Ebook Central

Databázy ProQuest Central o Ebook Central budú v nedeľu 7. 1. 2024 nedostupné od 4:00 do 9:00 hod.

Posledný update stránky: 2024-01-03 10:14