Národné tripartitné podujatie EOSC

V dňoch 6. a 7. novembra 2023 sa v poľskom Národnom centre vedy, v Krakove, uskutočnilo v rámci poľského festivalu EOSC v poradí druhé Národné tripartitné podujatie EOSC.

EOSC

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia európskych inštitúcií, vrátane Bertila Eggera Becka z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD), Volkera Beckmanna, francúzskeho delegáta v Riadiacom výbore EOSC (EOSC-SB), a Karla Luybena, prezidenta EOSC asociácie (EOSC-A). Hostiteľskú vládu zastupoval Mateusz Gaczyński z poľského ministerstva školstva a vedy. Podujatia sa zúčastnilo celkovo viac ako 40 aktívnych účastníkov, 50 ďalších záujemcov, ktorí boli prítomní osobne a 208 online účastníkov.

Podujatie sa tematicky zaoberalo kritickými otázkami súvisiacimi s tvorbou a implementáciou politiky otvorenej vedy (OS) spolu s otázkou, ako posilniť štruktúry EOSC v rozširujúcich sa/ zaostávajúcich krajinách EÚ (EU widening countries). Medzi prezentujúcimi boli zástupcovia 13 krajín vrátane Slovenska, ktoré zastupovala vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR, RNDr. Ing. Anna Krivjanská.

Anna Krivjanská, slovenská delegátka v Riadiacom výbore EOSC, prezentovala v rámci panelovej diskusie národný pohľad na implementáciu a politiku iniciatívy EOSC a otvorenej vedy. Rovnako počas poľského festivalu EOSC sa zapojila do diskusie o pripravenosti na EOSC z pohľadu národnej úrovne a budúcnosti EOSC iniciatívy v kontexte „rozširujúcich“ sa krajín EÚ.Skúmanie politík a implementácií súvisiacich s otvorenou vedou a EOSC poskytlo komplexný pohľad na aktuálne politiky v jednotlivých krajinách. To umožnilo výmenu cenných poznatkov a skúseností medzi „rozširujúcimi“ sa krajinami EÚ.

 Cieľom podujatia bolo uľahčiť efektívnejšiu komunikáciu v oblasti EOSC a otvorenej vedy medzi „rozširujúcimi“ sa krajinami EÚ. Tieto krajiny majú podobnú východiskovú pozíciu v oblasti otvorenej vedy. Vytvoril sa teda medzi nimi základ pre ďalšiu spoluprácu v oblasti otvorenej vedy a iniciatívy EOSC.

 

Posledný update stránky: 2023-11-21 13:02