Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Medzinárodný projekt ResInfra@DR: Oznámenie o výzve na zapojenie sa do pilotných aktivít pre výskumné infraštruktúry

V rámci projektu ResInfra@DR bola vyhlásená otvorená výzva na zapojenie výskumných infraštruktúr a expertov do procesu pilotných návštev výskumných infraštruktúr formou vzájomného učenia sa.

Mutual Learning Exercise (vzájomné vzdelávacie aktivity) v rámci projektu ResInfra@DR


Viac informácií

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola v Bratislave sa blíži. Aká bude ponuka workshopov?

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola sa uskutoční 25. až 28. júna 2018 v Bratislave. Počas podujatia bude prebiehať aj cyklus workshopov zameraných na ekológiu a podnikanie. 


Viac informácií

Európska komisia predstavila legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe

Európska komisia zverejnila 7. júna 2018 svoj legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizon Europe. Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy EUR v rámci programu Horizon Europe (z čoho 3,5 miliardy EUR sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy EUR pre výskumný a vzdelávací program Euratom.


Viac informácií

CVTI SR sa chystá na Biznis raňajky InQb. Téma: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní – Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?

Srdečne vás pozývame na seminár „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“ Cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou vynálezov a technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem.


Viac informácií

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL 2018“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, organizujú pre záujemcov z radov slovenskej vedeckej komunity 5. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2018“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).


Viac informácií

Pri inováciách platí: nebáť sa nového a dôverovať novému

Aktuálne sa dôležitou témou diskusie odborníkov z radov inovátorov, ako aj podnikateľov stali spoločenské a environmentálne výzvy spojené s realizáciou tak ekoinovácií, ako aj inovácií vo všeobecnosti. Spoločný priestor na diskusiu našli zúčastnené strany na podujatí Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií v Bratislave. 


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017.


Viac informácií

Webináre Web of Science

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov k databázam rozhrania Web of Science 


Viac informácií

21. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>