Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Ako na ochranu duševného vlastníctva? ...

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v rámci projektu VIP4SME konalo podujatie „Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume“, ktoré by malo pomôcť výskumníkom lepšie sa zorientovať v možnostiach ochrany duševného vlastníctva.


Viac informácií

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť - vo februári aj pre päť ďalších krajov

V  rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie  sa budú konať prvé  stretnutie neformálneho  vzdelávania  riaditeľov  základných  a stredných škôl. Po januárovej aktivite pre Košický a Prešovský kraj, pokračuje podujatie vo februári v ďalších piatich krajoch. 


Viac informácií

Súťaž Inovatívny čin roka príjíma prihlášky do 6. apríla 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka" je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať až do 6. apríla 2018.

 


Viac informácií

Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú v tomto roku oceňovanie Vedec roka SR 2017. 

Návrhy na ocenenia môžu zasielať všetky štátne a súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom na adresu Centra vedecko-technických informácií do 15. 3. 2018.


Viac informácií

O európskych výskumných infraštruktúrach ... aj so zástupcom Európskej komisie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) usporiadalo v piatok 2. februára 2018 Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry. Cieľom tohto podujatia bolo informovať širokú vedeckovýskumnú komunitu o spôsobe využitia výskumných infraštruktúr, a to nielen pre priamych príjemcov grantov v programe H2020.


Viac informácií

Prístup do časopisov vydavateľstva Taylor and Francis

Pre registrovaných používateľov do 16. 2. 2018


Viac informácií

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať prvé stretnutie neformálneho vzdelávania riaditeľov základných astredných škôl košického a prešovského kraja.


Viac informácií

Úrad vlády SR: Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí

... Na seminári sa prijímateľom ponúklo aj množstvo informácií, ktoré pomôžu pri bezproblémovom čerpaní prostriedkov z ERDF. Príkladom je úspešný projekt, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Ide o projekt FabLabNet ...


Viac informácií

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

dokument Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v slovenskom aj anglickom jazyku. 


Viac informácií

Medzinárodné projekty EcoInn Danube a FabLabNet ako úspešné projekty programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa

V utorok 9. januára 2018 sa o 10.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý pre realizátorov projektov organizuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod.

Zameraný bude na  predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a realizovaní verejného obstarávania. Zaujímavou súčasťou podujatia bude prezentácia úspešných projektov, ktoré v rámci nadnárodných programov realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>