85vyrocie.cvtisr.sk

Občianska veda na Slovensku 2023

pozvánka na webinár

Zapájanie verejnosti do vedeckého výskumu, ktoré sa vo svete označuje termínom občianska veda, môže mať rôzne podoby a svoju užitočnosť pre všetkých zúčastnených aktérov preukázalo v mnohých odboroch.

Najčastejšie sa s ním stretávame pri monitorovaní biodiverzity – dobrovoľníci hlásia (napríklad cez mobilnú aplikáciu alebo webstránku) pozorovania rastlín alebo živočíchov, pomôžu vedcom získať viac dát v širokom geografickom okruhu, sami sa pritom niečo naučia a kultivujú vzťah k svojmu okoliu. Zapojenie verejnosti môže mať kľúčový význam pri sledovaní hrozieb alebo zmien v životnom prostredí a na ceste k jeho náprave. A náprava sveta nie je možná bez aktívnych občanov, ktorých kompetencie a postoj k okoliu sa začínajú formovať už v škole.

Občianska veda ako forma prepojenia verejnej sféry s výskumom si našla cestu aj na Slovensko. Jej výhody pre vedu a spoločnosť stručne uvedie Zuzana Stožická (CVTI SR), no jadro webinára budú tvoriť príspevky zástupcov slovenských projektov so znakmi občianskej vedy.

Pozvanie prijali:

  • Alžbeta Ďurecová (Radon GPS – meranie a eliminovanie radónového rizika v spolupráci s občanmi),
  • Noema Kmecová (podcast Mačkast spájajúci komunitu chovateľov mačiek s aktuálnym vedeckým výskumom),
  • Anton Krištín (Orthoptera.sk – facebooková skupina a webstránka, kde nadšenci prírody zdieľajú svoje pozorovania koníkov a kobyliek a pomáhajú mapovať rozšírenie jednotlivých druhov),
  • Zuzana Gallayová (Zelená škola, environmentálno-vzdelávací program pre školy, v ktorom žiaci s učiteľmi a ďalšími aktérmi identifikujú a riešia problémy školy v oblasti životného prostredia).

Pripojiť sa môžete v utorok 24. 10. 2023 o 10.00 na linku: https://video.nti.sk/live?257486LEVJDRY748

Posledný update stránky: 2023-10-19 17:29
×