85vyrocie.cvtisr.sk

Horizont Európa – bližšie k vám! – Nitra

banner HE Nitra

Národná kancelária Horizontu vás pozýva v dňoch 8. – 9. novembra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Nitry. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli a zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe a COST.

V prvý deň je určený aj pre nováčikov programu, ktorým predstavíme program, jeho jednotlivé klastre (klaster 1, 4, 5 a 6 ) a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov. Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

Z programu si vyberte tú časť, ktorá vás najviac zaujíma.

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. novembra 2023 v Bratislave. Na každé podujatie je potrebná samostatná registrácia.

Registrácia na podujatie v Nitre je už otvorená v dolnej časti tejto stránky.

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Zdroj: Kancelária Horizont

Posledný update stránky: 2023-10-23 10:18
×