85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

pozvánka na webinár

Webinár priblíži novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako diamantový otvorený prístup. Prezentácia poskytne aktuálne informácie o práve prebiehajúcich európskych projektoch, komunitných platformách a lokálnych iniciatívach „diamantovej cesty“.

Prednášajúci: Mgr. Matej Harvát, PhD.
Kontaktná kancelária pre otvorený prístup, CVTI SR

Link na pripojenie: https://video.nti.sk/live?2592937MIH03WO33

Posledný update stránky: 2023-10-25 13:09
×