Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

Termín: 22.5.2018, 09:00 - 22.5.2018, 17:00

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií, ktoré sa bude konať 22. mája 2018 o 9:00 v hoteli Tatra v Bratislave. 

Cieľom tejto aktivity je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Významnou témou bude zodpovedný výskum a inovácie a potreba ich začlenenia do výskumu a vývoja.

Podujatie prinesie možnosť širšie predvídať a hodnotiť vplyv nových technológií, ktoré presahujú ich očakávané prínosy a riziká na trhu. Zdôrazňovať sa bude nepretržitá angažovanosť spoločenských aktérov počas procesu technologického rozvoja s cieľom lepšie zosúladiť proces a výsledky ich inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

Vytvorí sa tak platforma, kde tvorcovia technológií môžu stretnúť investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. ... So please, Register HERE.

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /plagát

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /program

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /brožúra

Podujatie sa koná v rámci realizácie medzinárodných projektov EcoInn DanubeFabLabNetHubIT.

MIESTO KONANIA:  Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko

***

Organizátor pozýva startupy a innovatívne firmy na prezentáciu svojich nápadov počas konferencie v stánkoch alebo krátkym pitchom pred publikom. Prezentácia je bezplatná. Ak máte záujem prezentovať svoju spoločnosť počas podujatia, kontaktujte organizátora na ecoinn.danube@cvtisr.sk  do 15. mája 2018.

***


Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology  

Slovak Center of Scientific and Technical Information invites you to an international conference Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology, held on 22nd May 2018 in Hotel Tatra in Bratislava.

The conference deals with transfer of knowledge among experts, research institutions, universities, companies and public authorities; and Responsible Research and Innovation (RRI) and its necessary incorporation in R&D. Furthermore, the conference offers a networking place to discuss the environmental and societal needs in technology-oriented business. The conference is a matchmaking platform for students, startups and advanced companies where they can present their prototypes and ideas; and meet investors, coaches and potential partners for cooperation.

Language of the conference: English

Fee: Free admission

Register HERE

Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology /leaflet

Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology /agenda

Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology /brochure

***

The organizer invites companies to present their products and ideas during the conference in stands or directly by short pitch in front of audience.           The presentation is free of charge. To present your company during the event please contact the organizer at ecoinn.danube@cvtisr.sk by 15. May 2018.

***


Mediálni partneri:

      

Podujatie podporili: