Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

Termín: 25.4.2019, 17:00 - 25.4.2019, 19:00

Pozývame vás do aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, ako si udržať  zdravú  črevnú mikroflóru, ktorá je často narušená nesprávnou výživou, stresom a užívaním antibiotík, pričom jej zmeny sprevádzajú aj mnohé choroby. Spoločne nazrieme do sveta probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok, ktoré dokážu ochrániť naše črevo a napomáhať tak v prevencii ako aj v liečbe mnohých ochorení.

Vo štvrtok 25. 4. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný vedec MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluzakladateľom jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku – laboratória gnotobiológie.  Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá objasnením úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a štúdiom možností ich prevencie a terapie využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty.

Mikroorganizmy osídľujúce náš tráviaci trakt zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržaní nášho zdravia. Podieľajú sa na regulácií mnohých fyziologických funkcií nášho organizmu, prispievajú k optimálnemu vývoju imunitného systému, posilňujú obranyschopnosť organizmu voči rôznym negatívnym vplyvom prostredia, vrátane účinku choroboplodných mikroorganizmov. Negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, predovšetkým nesprávna výživa a stres, spôsobujú zmeny zloženia črevnej mikrobioty a jej funkčnosti - črevnú dysbiózu, ktorá je spájaná s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, cukrovky, srdcovocievnych a nádorových chorôb, duševných porúch a neurodegeneratívnych chorôb. Výskum črevného mikrobiómu prináša neustále nové poznatky o možnostiach využitia modulácie črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chorôb. V prednáške sa dozvieme čo je to cielená modulácia črevného mikrobiómu a ako dokážeme účinne predchádzať chorobám   využitím  probiotických mikroorganizmov, naturálnych bioaktívnych látok a transplantácie črevných mikroorganizmov. Výsledky mnohých experimentov totiž ukazujú, že prostredníctvom ovplyvňovania zloženia a funkcií črevnej mikrobioty, môžeme pozitívne ovplyvniť celý náš organizmus.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

VEDA V CENTRE:  Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

plagát