Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvy

Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvy

(Social sciences and humanities: a New Agenda for Europe's Challenges)  (SSH2016)

Dátum:  15. – 16. november 2016

Miesto konania: hotel Saffron, Bratislava


Cieľ: Cieľom konferencie je demonštrovať, že spoločenské a humanitné vedy významne prispievajú k fungovaniu demokratických spoločností a sú neobíditeľné pri riešení akútnych kríz, ako je migrácia s dopadmi na štátne politiky, ľudské práva, sloboda pohybu a terorizmus. Tieto podnecujú debaty o náboženskej diverzite a bezpečnosti v Európe i mimo jej územia, o dočasných obmedzeniach slobôd a takisto o nezamestnanosti, ktorá plodí spoločenskú exklúziu v niektorých z jej členských štátov. Tieto výzvy nemožno vyriešiť jednoduchými technickými riešeniami, tieto technické riešenia musia byť spoločensky ukotvené.

Konferencia je určená  pre výskumníkov  v  oblasti spoločenských a humanitných vied a iných disciplín, podnikateľov a politikov, predstaviteľov priemyslu a médií. Týchto spolu 300 účastníkov popracuje na zviditeľnení, integrácii a zapracovaní spoločenských a humanitných vied do vedecko-výskumných stratégií. Z prezentácií, okrúhlych stolov a diskusií počas konferencie vyplynú odporúčania pre prípravný proces pracovného programu na obdobie 2018-20.

Projekt je podporený z programu Euróskej Únie Horizont 2020 pre financovanie výskumu a inovácií.


KONTAKT: Mariana Ištoňová; 0917 733 480; mariana.istonova@cvtisr.sk

WEB: www.ssh2016.cvtisr.sktlačová správa:V Bratislave diskutovali odborníci o úlohe spoločenských a humanitných vied v súčasnej Európe  

fotogaléria: Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvy

monitoring médií: Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvyPosledný update stránky: 2019-04-17 11:12