Súťaž inovatívnych myšlienok 2013

FORT - logo projektu

SÚŤAŽ INOVATÍVNYCH MYŠLIENOK 2013
Technické vedy

 

Druhý ročník Innovation Open House Event spojený so Súťažou inovatívnych myšlienok sa konal 22. marca 2013.

Tentokrát sa inovačný voucher v hodnote 5 000 EUR týkal realizácie inovatívnej myšlienky  v oblasti technických vied.                                 


Víťazom druhého ročníka Súťaže inovatívnych myšlienok sa stal Andrej Fogelton z Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity.  O jeho nápade "EyBlink - monitorovanie frekvencie ľudského žmurkania si môžete viac prečítať v tlačovej správe.             


 

 

INOVAČNÝ VOUCHER


Inovačný voucher je forma nenávratného finančného príspevku, ktorý môže získať záujemca (právnická osoba) s inovatívnym nápadom a potenciálom jeho realizácie.

Voucher môže byť použitý v regiónoch programu Stredná Európa 2013 (okrem Slovenska) na vývoj nového produktu alebo prototypu, testovanie, spracovanie podnikateľského plánu,  študijných pobytov, koučingu, mentoringu, vypracovania analýz a štúdií, a pod.

Podujatie INNOVATION OPEN HOUSE EVENT (22. 3 . 2013)


Program podujatia

 1. blok (9:30-10:30)Podpora inovácií a výskumu
 • Podpora výskumu a technologických aplikácií
  Ľubomír BILSKÝ, CVTI SR
 • Podpora inovácií, transferu technológií a výskumno-vývojových aktivít prostredníctvom siete Enterprise Europe Network
  Roman LINCZÉNYI, BIC Bratislava – Enterprise Europe Network
 • Od vynálezu k inovácii
  Jaroslav ĽUPTÁK, Neulogy, a.s.
 • Európske programy na podporu výskumu a inovácií  - súčasnosť a budúcnosť
  Ivan FILUS, BIC Bratislava, národný kontaktný bod pre účasť MSP

Coffee break
 

 1. blok (11:00 – 12:30) Prezentácie inovatívnych nápadov zapojených do súťaže o inovačný voucher v hodnote 5000 €

 Prestávka na obed
 

 1. blok (13:30 – 14:30) – Vyhodnotenie a odovzdanie hlavnej ceny

 

KONTAKT:

Mgr. Anna Janušová
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Tel: +421 2 69253 178
E-mail: anna.janusova@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk

FORT Central Europe

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:44