O projekte

 Logo projektu FORT  Logo projektu CENTRAL EUROPE

 

Fostering Continuous Research and Technology Application

Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií

 Operačný program:                                     

 Stredná Európa

 Priorita 1:                                                          

 Uľahčenie inovácií v strednej Európe

 Projekt spolufinancuje:                              

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 Rozpočet projektu:                                      

 Celý projekt       € 2.311.418,-
 CVTI SR             € 253.500,- (financované na 85 %)

 Realizácia projektu:                                      

 30 mesiacov (máj 2011 – október 2013)

* projekt bol predĺžený do februára 2014 * 

                      tzn 34 mesiacov

 

Cieľom

projektu je podporiť rozvoj inovačných systémov zapojených krajín a regiónov, zvýšiť inovačnú aktivitu firiem a posilniť vzájomné vzťahy a výskumno-vývojovú spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

CIELE

  • Posilne nie regionálneho a nadnárodného inovačného systému;
  • Zvýšenie inovačnej aktivity malých a stredných podnikov;
  • Podpora spolupráce medzi firmami a výskumnými inštitúciami;
  • Posilnenie spolupráce medzi jednotlivými organizáciami poskytujúcimi podp oru v oblasti inovácií;
  • Budovanie inovačnej kultúry, návrh podporných opatrení a odporúčaní;
  • Zvýšenie kompetencií klastrových manažérov a manažérov transferu technológií;
  • Vytvorenie nadnárodnej inovačnej platformy na výmenu inovatívnych myšlienok a vyhľadávanie partnerov na výskumno-vývojovú spoluprácu.

OFICIÁLNA STRÁNKA PROJEKTU

http://www.project-fort.com/ 

OFICIÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY

Press release /SK (1)             

Press release /SK (2)

Press release/ SK (3)

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:44