Spektrum vedy

Spektrum vedySpektrum vedy  je cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, o ich mimoriadnych objavoch.

Ide o spoločný popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci  Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),  Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej televízie

Jednotlivé diely sú vysielané od roku 2010 na Dvojke – stránka relácie a portáli STV s aktuálnym vysielacím časom.

Jednotlivé spracované diely je možné si pozrieť v  archíve NCP VaT.

Spektrum vedy - prehlad 2011

Posledný update stránky: 2012-11-14 13:38