Akcie NCP VaT

Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Od roku 2009 začalo NCP VaT zabezpečovať živé internetové vysielanie zo svojich akcií a zároveň  budovať videoarchív, ktorý k novembru 2012 dosiahol počet 78 streamovaných videozáznamov.

Spracovávaná je aj videodokumentácia od externých dodávateľov − spolupracujúcich inštitúcií organizujúcich aktivity pod gesciou NCP VaT. Všetky tieto  videozáznamy sú prístupné verejnosti  prostredníctvom portálu CIP VVI  a sú výrazným obohatením pre každého záujemcu, ktorý sa nemohol podujatia osobne zúčastniť či sledovať priamy prenos.

Videozáznamy z akcií Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda v Centre a Vedecká cukráreň
 
 Vybraný multimediálny produkt:
Jiří Grygar
Posledný update stránky: 2012-11-14 13:32