tlač a väzba open access publikácií

uverejnených s licenciou CC BY

Vďaka šíreniu myšlienok otvoreného prístupu sa na internete vytvára rýchlo rastúci fond otvorenej vedeckej literatúry. Študenti, odborníci či laici so záujmom o vedu môžu slobodne čerpať znalosti z mnohých diel, ktoré autori publikovali s verejnou licenciou (najčastejšie Creative Commonos Attribution – CC BY). Digitálne prostredie vytvára podmienky pre ekonomicky nenáročnú distribúciu a účinné vyhľadávanie v informačných zdrojoch, internetové nástroje otvoreného prístupu umožňujú čitateľovi ľahko nájsť a vybrať si knihu, ktorá ho zaujíma. Otvorený prístup mu navyše poskytuje príležitosť ihneď si overiť, či obsah knihy napĺňa jeho očakávania.

Z hľadiska čitateľského komfortu, spektra zapamätaných informácií a pochopenia čítaného v kontexte sa však obrazovka nevyrovná papieru, vďaka čomu majú tlačené publikácie pri štúdiu stále nepopierateľný význam.

Centrum vedecko-technických informácií SR preto záujemcom z radov knihovníkov i čitateľskej verejnosti ponúka v rámci svojich reprografických a knihárskych služieb tlač a väzbu otvorených publikácií na požiadanie.

Vytlačíme a zviažeme podľa záujmu akýkoľvek titul uverejnený s licenciou CC BY. Prvou knihou ponúkanou v rámci tejto služby je Sprievodca svetom vedeckého publikovania – učebný text k chystanému kurzu venovanému tvorbe a manažmentu elektronických informačných zdrojov. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zuzana.stozicka(at)cvtisr.sk.

publikácia

Sprievodca svetom vedeckého publikovania (II. doplnené vydanie)

Rok: 2023

334 strán, formát A4, lepená väzba,

Link na elektronickú verziu v repozitári Zenodo:

https://zenodo.org/records/8424509

Cena výtlačku: 13 eur.“

 

 

Posledný update stránky: 2023-10-23 09:37