Reprografické a knihárske služby

 

študovni sú k dispozícii samoobslužné multifunkčné zariadenia, na ktorých si registrovaní používatelia:

  • vyhotovujú xerokópie
  • skenujú
  • tlačia z internetu


Knihárske a reprografické práce poskytuje za úhradu.

Nová služba: tlač a väzba open access publikácií

 
Kontakt:
tel.: 02/ 69 295 220; e-mail: reprografia(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2022-05-27 14:36