Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti medicíny

Kedy: 25. 10. 2012 o 10:00 hod.

Kde:  Centrum vedecko-technických informácií SR
         Lamačská cesta 8/A
         811 04 Bratislava 
         2. poschodie, seminárna miestnosť č. 236


POZVÁNKA


V rámci pracovného seminára je možnosť konzultovať vyhľadávanie vo všetkých elektronických informačných zdrojoch, ktoré CVTI SR sprístupňuje svojim používateľom.

Možnosť prihlásiť sa mailom na: katarina.kyselova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2012-10-23 11:16