Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Kedy: 18. 10. 2012 o 10.00 hod.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR
         Lamačská cesta 8/A
         811 04 Bratislava
         2. poschodie, seminárna miestnosť č. 236

POZVÁNKA


V rámci pracovného seminára je možnosť konzultovať vyhľadávanie vo všetkých elektronických informačných zdrojoch, ktoré CVTI SR sprístupňuje svojim používateľom.  

Môžnosť prihlásiť sa mailom na: katarina.kyselova@cvtisr.sk.

Posledný update stránky: 2012-10-18 11:05