Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR, organizujú pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017 sa bude konať od 9. do 12. 5. 2017 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj.

Pozvánka

School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“

European XFEL, GmbH

obrázok:

Letecký pohľad na 3.4 km projekt výstavby XFEL, ktorý svojou rozlohou zasahuje do dvoch miest Hamburg a Schenefeld.

Posledný update stránky: 2017-05-09 09:28